Nieuwe Bosscheweg 105

5017 JL Tilburg

M 06-23155320

info@perspectief-loopbaanadvies.nl

Meer

Privacy Statement – Perspectief Loopbaanadvies & Coaching

Persoonsgegevens die wij verwerken
Perspectief verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door u CV toe te zenden en in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • IP-adres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Perspectief verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Om u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van afspraken.
 • Om goed voorbereid afspraken in te kunnen gaan.

Hoe lang we gegevens bewaren
Perspectief zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Perspectief verstrekt uitsluitend gegevens aan derden in overleg met u en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Perspectief gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Perspectief zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Perspectief neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

"Kritisch, betrokken, en met humor weet ze je te prikkelen en van daaruit te laten ontwikkelen." Valerie Joosten KENNIS MAKEN
Perspectief-loopbaanadvies
Nieuwe Bosscheweg 105
5017 JL Tilburg

06-23155320
info@perspectief-loopbaanadvies.nl
Copyright 2019 all rights reserved
webdesign by Robiz.nl Webdesign & Webhosting Tilburg