Nieuwe Bosscheweg 105

5017 JL Tilburg

M 06-23155320

info@perspectief-loopbaanadvies.nl

Meer

Outplacement

Voor wie?

Voor mensen die - vrijwillig of gedwongen - vertrekken bij de huidige werkgever en persoonlijke begeleiding zoeken bij het vinden van een passende werkplek.

Outplacement voor organisaties
Organisaties veranderen voortdurend door steeds snellere technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Hierdoor komen werkgevers en werknemers steeds voor nieuwe afwegingen en uitdagingen te staan en kunnen bedrijfsontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling niet altijd parallel verlopen. Niet voor iedereen is een vaste plek binnen de organisatie nog vanzelfsprekend of bevredigend. Soms is (gedwongen) vertrek van een medewerker onontkoombaar. In zo'n situatie kan outplacement oplossing bieden. Maar ook mensen veranderen. Individuele medewerkers kunnen zelf eveneens een nieuwe wending aan hun loopbaan willen geven. Perspectief biedt professionele en onafhankelijke loopbaancoaching bij het vinden van een nieuwe werkkring.

Als werkgever biedt u uw werknemer(s) een goed en zorgvuldig vertrek vanuit de huidige organisatie. Door de medewerker(s) een outplacemenprogramma aan te bieden geeft u nazorg en toont u 'goed werkgeverschap'. Met als resultaat een nieuw perspectief voor zowel de werkgever als de werknemer.

Inhoud

Een outplacementprogramma bestaat uit vier fasen:
Fase I: de interne oriëntatie;
Fase II: coaching en/of training;
Fase III: externe oriëntatie:
Fase IV: baanverwerving.

Allereerst wordt er aandacht besteed aan het 'afscheid nemen'. Vervolgens gaat het om het bepalen van het nieuwe loopbaanperspectief via het koersonderzoek (zie loopbaancoach traject). Pas als die optimale koers is bepaald komen netwerken, marktoriëntatie, solliciteren en tenslotte baanverwerving aan de orde. Aangezien elke persoon en persoonlijke situatie uniek is, wordt het outplacementtraject op de persoonlijke situatie afgestemd.

 

Werkwijze

Voorafgaand hebben we een vrijblijvend en kosteloos oriënterend gesprek, waarna een inschatting wordt gemaakt van de benodigde ondersteuning. Daarna volgt een individueel begeleidingsprogramma van vertrek vanuit de huidige organisatie naar een passende functie in een andere organisatie of eigen ondernemerschap of ander passend perspectief. Je wordt actief begeleid met behulp van opdrachten en oefeningen. Sleutelwoorden hierin zijn 'eigen verantwoordelijkheid', betrokkenheid en realisatie.

Resultaat

Blijvende loopbaanvaardigheden, het zetten van de juiste stappen passend bij jouw kwaliteiten en talenten. Je krijgt een duidelijk zicht op wat je wilt, kan en de realisatie hiervan. Perspectief begeleid je hierbij tot je jouw 'bestemming' hebt gevonden gedurende een afgesproken periode. Of het nu gaat om een vaste of tijdelijke aanstelling, een interim functie, freelance werk of zelfstandig ondernemerschap.

 

Praktische info

Voorafgaand hebben wij een vrijblijvend en kosteloos oriënterend gesprek. Wat is je situatie, klikt het wederzijds en ben je op het juiste adres? Is dit niet het geval dan zorg ik voor een adequate verwijzing.

Het outplacementtraject bestaat uit individuele begeleiding, aangepast op de persoonlijke situatie. In de eerste twee fasen vinden de gesprekken eens in de 2 à 3 weken plaats en duren de gesprekken 1,5 uur tot 2 uur. Naast de gesprekken wordt er actief gewerkt met opdrachten en oefeningen. In fase III en IV zal de begeleiding veelal een combinatie van wekelijkse gesprekken en actieve ondersteuning middels telefonisch contact en/of e-mail zijn.

"Kritisch, betrokken, en met humor weet ze je te prikkelen en van daaruit te laten ontwikkelen." Valerie Joosten KENNIS MAKEN
Perspectief-loopbaanadvies
Nieuwe Bosscheweg 105
5017 JL Tilburg

06-23155320
info@perspectief-loopbaanadvies.nl
Copyright 2019 all rights reserved
webdesign by Robiz.nl Webdesign & Webhosting Tilburg